Materiały z konferencji „Operatywność Szerokopasmowa”, Białystok, 24 listopada 2016 r.

Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego – działalność usługowa –Zbigniew Majewski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Umowa Ramowa – standardy działania operatorów RSS – Leszek Drozd, Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych, UKE

Zasoby sieci i usług operatorów telekomunikacyjnych w woj. podlaskim – Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Analiz Danych, UKE

POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Maciej Mizera, Naczelnik Wydziału Kontraktacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych – Dominik Kopera, Naczelnik Wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych, Ministerstwo Cyfryzacji

Atrakcyjność inwestycyjna NUTS – Stanisław Wiszowaty, Starosta Kolneński

Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego – aspekty techniczne – Robert Tymiński, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego