Stanowisko KIKE ws. zmiany rozporządzenia MC dot. działania 1.1 POPC.

Wątpliwości Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej co do założeń programowych Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Link